Hollenderkollen

Oppstart av detaljregulering for Hollenderkollen

Nå starter arbeidet med detaljregulering for prosjektet vårt på Hollenderkollen. Her kan du lese kunngjøringen:

På vegne av Hollenderkollen Utvikling AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering for Hollendersvingen i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 112/841, 112/644, 112/385, 112/297, 112/6014, 112/5002, 112/6011, 112/171 og 112/5005. Planområdet er på om lag 9.5 daa, og ligger Tangen bydel. I kommuneplanen er området i dag hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse, i tillegg til et mindre område som er avsatt til Kombinert formål, bybebyggelse.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse. På tomten, som i dag er ubebygget, ønskes oppført bebyggelse på 2 til 3 etasjer med en variasjon mellom rekkehus og flermannsboliger.

Kommunen har i referat fra oppstartsmøte 10. januar 2019 fastslått at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal. I dette tilfellet er dokumentene i saken fordelt på to saksnr. (gammel og ny kommune). Saksnr. i innsyn gamle Drammen: 19/4544 og saksnr. i innsyn nye Drammen: 20/22295. Det kan søkes på stikkord «Hollendersvingen».

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Lund Hagem Arkitekter AS, Filipstadveien 5, 0250 Oslo, innen 22.04.2020. Kontaktperson hos forslagstiller: Kristin Jakobsen, kristin.jakobsen@lundhagem.no, +47 98 25 00 42

Deltaljkart Hollenderkollen

Her kan du lese mer om projektet vårt på Hollenderkollen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies