Om selskapet

Eidra AS ble etablert i juni 2016. Drammen kommune eier 100 % av aksjene i selskapet, og det ledes av et styre med bred erfaring fra næringslivet

Vi ivaretar kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil er lav. Eidra har overtatt, og skal overta, et antall eiendommer og eierposter i selskaper fra Drammen kommune. Kommunestyret beslutter hvilke dette skal være.

Selskapet kan eie eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet legger vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og ivaretar offentlige eller sted- og byutviklingsmessige hensyn. 


Vår ambisjon

Drammen kommune forventer og ønsker befolknings- og næringsvekst i årene som kommer.

Vår ambisjon er å bygge opp under og bidra til kommunens visjon: Et godt sted å leve

Vi vil gjøre dette gjennom:

  • partnerskap med solide eiendomsutviklere.
  • å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet.
  • å bidra til innovative løsninger for boliger og boområder.
  • å bidra til å bevare og skape nye arbeidsplasser gjennom utvikling av næringseiendommer.

Selskapet er mulighetsorientert og søker å oppnå optimal verdiskapning for eiendommene i porteføljen. 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies