Tangenkaia

Status:

I juni 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med Bane NOR Eiendom, slik at vi i alt utvikler ca. 100 mål tomt på Tangenkaia. Vår del av eiendommen er på ca. 57 mål.

Vi har startet planprosess for områderegulering av området, og forslag til planprogram var ute på høring januar-april 2023.Vi jobber nå videre med bearbeiding av dokumenter og analyser, og forventer å få sendt inn et planforslag i løpet av året.

Vi har etablert Garasjen som plass for medvirkning, møteplass og informasjon: Garasjen er en fysisk liten bygning som tidligere er benyttet som truck-garasje, og som står på Tangenkaia i dag. Denne vil være en møteplass gjennom hele planprosessen. Garasjen vil utgjøre en lavterskel mulighet for å medvirke, til enhver tid gi mulighet for å få informasjon om prosessen og avholde idémøter og samarbeide omkring tiltak med nabolaget. Når det ikke foregår aktivitet i Garasjen skal den være en utstillingsarena hvor man kan følge med på hva som skjer i prosessen og hvilke aktiviteter som planlegges.

Du kan lese mer om livet på kaia og også følge prosjektet på tangenkaia.no.

Om prosjektet:

På Tangenkaia vil vi utvikle en ny bydel, og har satt i gang arbeidet med områderegulering av området fra Tollbukaia ved Tollboden, ned til Tjømøkrankaia, der Skur 7 ligger. Hensikten med planen er å legge til rette for en gradvis utvikling og transformasjon over tid. Tangenkaia skal transformeres fra et havneområde, til en ny bydel med et mangfold av destinasjoner og nabolag som er tett koblet på Strømsø og Drammen. Planen skal være med på å legge til rette for en langsiktig, tids- og historiebevisst utvikling som vektlegger eksisterende aktører og engasjement. Med en tydelig identitet og historie i kombinasjon med fremtidsrettet og innovativ byutvikling skal transformasjonen bidra til bærekraftig byutvikling, med boliger, kultur og tilrettelegging for lokal produksjon og sirkulære prosesser.

Mulighetsstudiene som vi gjennomførte i 2020-21 dannet grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15-års perspektiv og den tredje et 20-30-års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Våre ambisjoner for arbeidet er å skape en byutvikling som er fremtidsrettet med gode byrom, bærekraftig energibruk, nye transportformer, delingsøkonomi mm.

Vi har definert hovedmålene :

  • Tangenkaia skal bli en destinasjon med produksjon og identitet!
  • Tangenkaia skal bygge opp om et bærekraftig og opplevelsesrikt byfellesskap som bidrar til god livskvalitet.
  • Tangenkaia skal være et forbilde for sirkulær tankegang og delingsøkonomi i byen

Om området:

Tangenkaia/Tollbukaia er en viktig del av Drammens historie. Området er historisk knyttet til skipsfart, havnevirksomhet og handel – som har dannet noe av grunnlaget for den byen Drammen er i dag. I dag er all havnevirksomhet flyttet til Holmen så det er klargjort for utvikling av området. Det er flere leietakere som blir ivaretatt av Eidra, blant annet flyttet Haandbryggeriet inn i Skur 3 og 4 i 2019 og flere leietakere holder til i Tollboden. Det er i dag ca. 120 personer som har sin arbeidsplass på Tangenkaia.

Ekstern prosjektside https://www.tangenkaia.no/
Partner Bane NOR Eiendom AS (37 %)
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm. / 1000 boliger + næring
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum

TA KONTAKT

Relaterte saker

Våre prosjekter

Rådhuskvartalet

Partner Partnersøk kommer senere
Eierskap Rådhuset AS
Beliggenhet Mjøndalen
Grunnareal 12 da
Byggevolum/utnyttelse Kontor: 5000 BTA. Bolig: Ca. 170 enheter i flere trinn
Planstatus Detaljregulering i gang
Formål Sentrumsformål

Konnerudparken

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig

Kobbervik næringspark

Partner Eneo Eiendom AS
Eierskap Kobbervikdalen 2 Utvikling AS
Beliggenhet Holmestrandsveien 113, Drammen
Grunnareal 16 da
Byggevolum/utnyttelse 13.000 kvm
Planstatus Vedtatt detaljregulering
Formål Lager og industri

Tangenkaia

Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum

Papirbredden Eiendom

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen
Leieareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring

Kreftings gate 33

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Kreftings gate 33, Drammen
Grunnareal 11 da
Byggevolum/utnyttelse Over 30.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Sentrumsformål

Rød Øst – Rød Vest

Partner NBBO
Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter

Skalstadskogen

Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

Svelvik felt B5

Eierskap Eidra AS
Beliggenhet Svelvik
Grunnareal Ca. 11.000 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ca. 60 boliger
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Boliger med tilhørende anlegg/blokkbebyggelse

Hollenderkollen

Partner NBBO og UCL
Eierskap Hollenderkollen Utvikling AS
Beliggenhet Tangen
Grunnareal 7 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 22 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

Konnerud BS6

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 3.308 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt områdeplan
Formål Sentrumsformål

Konnerud B1

Eierskap Eidra AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 10.105 kvm.
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Bolig

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies