Skalstadskogen

Status:

I 2020 ble de påbegynte planene for eiendommene avvist av formannskapet, og videre sier vedtaket at vurdering av aktuelt område tas opp i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Området er fortsatt tatt med som boligreserve i forslag til arealdel som blir lagt ut til høring primo 2023. Fremtidig utbygging vil være omfattet av eksisterende kvoteordning.

Her kan du se mulighetsstudiet Alliance arkitekter utarbeidet i samarbeid med Rodeo (medvirkningskonsulent), Sweco (trafikk, brann og overvann) og Ecofact (natur og miljø).

Om prosjektet:

I planarbeidet var det lagt stor vekt på å utvikle boligområder som etterspørres av innbyggerne, som eksempelvis selvbyggertomter. Det har videre vært stort fokus på fremtidens mobilitet, hvor kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres. Dessuten har tilpasning og bevaring av naturressurser hatt stor oppmerksomhet.

Vi har en påbegynt masterplan for området, med fokus på følgende hovedelementer:

  • Styrke og komplettere Konnerud sentrum.
  • Fokus på grøntområder, og å bygge naturtilpasset og miljøvennlig. Alle beboere på Skalstadskogen skal ha tilgang til gode grøntarealer rett utenfor døren.
  • Miljøvennlig mobilitetskonsept med fokus på gående, syklende, kollektivtransport og bildeling. Innovativ mobilitetshub som tilbyr felles parkeringsplasser og miljøvennlige mobilitetsmidler. Mobilitetshubene skal bidra til at barn og voksne skal bli minst mulig forstyrret av biltrafikk i boområdene. Disse hubene kan man også utnytte til delingsfunksjoner som coworking, verksted etc. Hubene plasseres sammen med bussholdeplasser.
  • Varierte boligtyper.
  • Bygge naturtilpasset og miljøvennlig.
  • Tun, nabolag, bydel, fellesskap og trygghet er grunnleggende forutsetninger.
  • Sosial infrastruktur.

Om området:

Planområdet på Konnerud og er per i dag et ubebygget naturområde. I kommuneplanens arealdel 2014-36 er området avsatt til framtidig boligområde, i tillegg til grønnstruktur og arealer for offentlig tjenesteyting.

Det er stilt krav om utredning og videreføring av naturkvaliteter og sikring av grønne forbindelser mellom boligområdene og marka. Det skal være fokus på tilgjengelighet for kollektivtrafikk, bildeleordning og sykkeltiltak.

Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Skalstadskogen, Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

TA KONTAKT

Relaterte saker

Våre prosjekter

Rådhuskvartalet

Partner Partnersøk kommer senere
Eierskap Rådhuset AS
Beliggenhet Mjøndalen
Grunnareal 12 da
Byggevolum/utnyttelse Kontor: 5000 BTA. Bolig: Ca. 170 enheter i flere trinn
Planstatus Detaljregulering i gang
Formål Sentrumsformål

Konnerudparken

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig

Kobbervik næringspark

Partner Eneo Eiendom AS
Eierskap Kobbervikdalen 2 Utvikling AS
Beliggenhet Holmestrandsveien 113, Drammen
Grunnareal 16 da
Byggevolum/utnyttelse 13.000 kvm
Planstatus Vedtatt detaljregulering
Formål Lager og industri

Tangenkaia

Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum

Papirbredden Eiendom

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen
Leieareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring

Kreftings gate 33

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Kreftings gate 33, Drammen
Grunnareal 11 da
Byggevolum/utnyttelse Over 30.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Sentrumsformål

Rød Øst – Rød Vest

Partner NBBO
Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter

Skalstadskogen

Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

Svelvik felt B5

Eierskap Eidra AS
Beliggenhet Svelvik
Grunnareal Ca. 11.000 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ca. 60 boliger
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Boliger med tilhørende anlegg/blokkbebyggelse

Hollenderkollen

Partner NBBO og UCL
Eierskap Hollenderkollen Utvikling AS
Beliggenhet Tangen
Grunnareal 7 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 22 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

Konnerud BS6

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 3.308 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt områdeplan
Formål Sentrumsformål

Konnerud B1

Eierskap Eidra AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 10.105 kvm.
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Bolig

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies