Rådhuskvartalet

Status:

1. oktober 2023 kjøpte vi Rådhuskvartalet i Mjøndalen.

Eidra skal legge til rette for utvikling av eiendommen. Detaljregulering igangsettes vinteren 2023/2024.

Om prosjektet:

Eidra kjøpte Rådhuskvartalet av Drammen Eiendom KF. Rådhuset ligger på eiendom  GR/Br 223/11 i Mjøndalen. På eiendommen har Drammen kommune ulike kommunale virksomheter: Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Kart og geodata, Innbyggertorg, Mjøndalen frivilligsentral og Kultur. Kommunens bruk skal fortsetter gjennom en regulert leieavtale.

Leieavtalen innebærer også at kommunen kan bestille et nytt administrasjonsbygg på eiendommen. Hvis denne muligheten benyttes, skal det utvikles nødvendige kontorlokaler for kommunal tjenesteproduksjon. Resten av eiendommen planlegges brukt til boligutvikling.

For å kunne forberede fremtidig utvikling, skal Rådhuskvartalet detaljreguleres i henhold til gjeldende områderegulering for Mjøndalen sentrum. Hensikten med planinitiativet er å bidra til en positiv utvikling av dagens Mjøndalen sentrum, slik at dette blir et urbant sentrumsområde med flere boliger, og legge til rette for mulig bestilling av nytt administrasjonsbygg for kommunen.

Om området:

Området det skal bygges på ligger sentralt i Mjøndalen, noen meter fra togstasjonen.

Forslaget til detaljregulering har som formål å bidra til en positiv utvikling ved å gjøre området bedre egnet til nye arbeidsplasser, og nye, gode bokvaliteter i overgangen til eksisterende boområder. Forslaget skal kunne tilrettlegge for gående og syklende, skape mer byliv langs Gamle Rådhusgate og åpne området til en ny park og eventuelt kulturtilbud for å skape et best mulig naboskap.

Områdereguleringen legger opp til dette ved å ha fokus på følgende:

  • Modernisering av dagens område.
  • Styrke koblingen mellom omkringliggende boligområder og sentrumsområdet. Eksisterende gater forlenges inn i kvartalet, slik at plangrepet utvider kvartalsstrukturen i sentrum. Det skapes to åpne kvartaler i forlengelsen av Nedre Tverrgate. Nye aktiviteter i gater skal være med å binde planområdet mot sentrum, jernbane og buss.
  • Tilby nye moderne leiligheter i området og utvidet nettverk for dem som går og sykler. Tilføre byen ny møteplass, flere arbeidsplasser, offentlige tjenester og eventuelt kulturtilbud.

Partner Partnersøk kommer senere
Eierskap Rådhuset AS
Beliggenhet Mjøndalen
Grunnareal 12 da
Byggevolum/utnyttelse Kontor: 5000 BTA. Bolig: Ca. 170 enheter i flere trinn
Planstatus Detaljregulering i gang
Formål Sentrumsformål

Våre prosjekter

Rådhuskvartalet

Partner Partnersøk kommer senere
Eierskap Rådhuset AS
Beliggenhet Mjøndalen
Grunnareal 12 da
Byggevolum/utnyttelse Kontor: 5000 BTA. Bolig: Ca. 170 enheter i flere trinn
Planstatus Detaljregulering i gang
Formål Sentrumsformål

Konnerudparken

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig

Kobbervik næringspark

Partner Eneo Eiendom AS
Eierskap Kobbervikdalen 2 Utvikling AS
Beliggenhet Holmestrandsveien 113, Drammen
Grunnareal 16 da
Byggevolum/utnyttelse 13.000 kvm
Planstatus Vedtatt detaljregulering
Formål Lager og industri

Tangenkaia

Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum

Papirbredden Eiendom

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen
Leieareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring

Kreftings gate 33

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Kreftings gate 33, Drammen
Grunnareal 11 da
Byggevolum/utnyttelse Over 30.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Sentrumsformål

Rød Øst – Rød Vest

Partner NBBO
Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter

Skalstadskogen

Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

Svelvik felt B5

Eierskap Eidra AS
Beliggenhet Svelvik
Grunnareal Ca. 11.000 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ca. 60 boliger
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Boliger med tilhørende anlegg/blokkbebyggelse

Hollenderkollen

Partner NBBO og UCL
Eierskap Hollenderkollen Utvikling AS
Beliggenhet Tangen
Grunnareal 7 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 22 enheter
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Bolig

Konnerud BS6

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 3.308 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt områdeplan
Formål Sentrumsformål

Konnerud B1

Eierskap Eidra AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 10.105 kvm.
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Bolig

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies