Dronebilde av Tangenkaia fra Tollboden og utover Drammensfjorden.

Disse skal levere mulighetsstudier på Tangenkaia

Vi er i gang med å planlegge en ny bydel for Drammen på Tangenkaia, og vi har nå plukket ut tre arkitektkontorer som skal levere mulighetsstudier i et parallelloppdrag.

Drammen Havn har flyttet sin virksomhet til Holmen, som dermed frigjør havnearealene på Tangen til transformasjonsområde. Eiendommene eies av Drammen kommune eiendomsutvikling (DKEU), og sammen med naboeiendommene som eies av Bane NOR Eiendom, Brække Eiendom og Jon Christensen utgjør transformasjonsområdet ca. 100 da, avgrenset av Havnegata, Tollbugata og elva.

Nå er vi på det punktet i prosessen at vi er i gang med mulighetsstudier. I den forbindelse har DKEU og Bane NOR intervjuet en rekke arkitektkontorer, og vi endte opp med å invitere DRMA, Dyrvik arkitekter og Ghilardi + Hellsten arkitekter til å gjøre et parallelloppdrag som skal synliggjøre mulighetene både gjennom prosess og forslag til fysiske løsninger.

Visjonen for området er at «Tangekaia skal bli Drammens mest attraktive og nyskapende nabolag og destinasjon».

Oppdraget

«Vi ønsker å utvikle en ny bydel med en tydelig identitet, historiske spor og verdier. Bydelen skal inneholde innovative boliger, kultur og fleksible arbeidsplasser som tiltrekker seg nyskapende, lovende teknologer og «smånæringer» med klynger av bransjer som bidrar til at nye næringer vokser frem», står det i invitasjonen som ble sendt ut til de aktuelle deltakerne i parallelloppdragene.

Resultatet av oppdraget skal danne grunnlag for en strategi på kort sikt (0-10 år), en mellomfase (10-15 år) og den endelige utformingen med et perspektiv på 20-30 år.

– Den nye bydelen har potensial til å utvikle en helt egen identitet preget av kulturhistoriske elementer med bevaringsverdige bygg og historiske spor av havnevirksomhet, og kanskje kan vi gjenåpne deler av kanalen.. Vårt oppdrag er å legge til rette for befolknings- og næringsvekst i Drammen, samt å gi verdi til de som allerede bor i byen. Vi har stor tro på at en ny bydel på Tangen bidrar til denne visjonen, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU.

DRMA:

DRMA fra Drammen har bred erfaring fra planprosesser og havnetransformasjon. De ønsker å gjøre Tangenkaia til et innovasjonsdistrikt med et variert bomiljø.

I et team sammen med Asplan Viak, Everyday Studio, Insam og økolog Christian E. Mong, skal de sørge for å ivareta stedsutvikling, arkitektur og landskap.

Dyrvik arkitekter:

Dyrvik arkitekter har god erfaring med transformasjon av områder som kan sammenlignes med Tangenkaia. Blant annet har de stått for utviklingen av Vestre Havn i Kristiansand, Sandefjord sjøfront og Nedre Langgate + Kanalen i Tønsberg.

Hovedteamet deres er et tverrfaglig kreativt team som i tillegg til Dyrvik arkitekter består av SLA Oslo og Urgent Agency. I tillegg har de knyttet til seg Vista Analyse og Norsam, som skal se på henholdsvis næringsutvikling og trafikk.

Ghilardi + Hellsten arkitekter:

Sammen med Leva skal Ghilardi + Hellsten arkitekter levere sin versjon av mulighetsstudie på Tangenkaia. De ser på landskap, urbanisme og arkitektur som likestilte sider i alle prosjekter, og de jobber strategisk og stedsspesifikt.

Blant referansene deres er Paradis-området i Stavanger og Malmø Nyhamnen.

Prosessen er enda lang, men vi gleder oss til å se hvilke muligheter disse tre kandidatene finner på Tangenkaia. Det skal arrangeres et midtveisseminar i juni og innlevering av ferdig materiale vil skje tidlig i september.

LES OGSÅ: Kulturminner på Tangenkaia, del 1

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.