Illustrasjon av uterom på Konnerudparken

Klart for 300 leiligheter på Konnerud

Profier og Drammen kommune eiendomsutvikling AS skal endelig gå i gang med salg og bygging av 300 nye boliger, samt næringsarealer, på Konnerud i Drammen. Det blir et nytt knutepunkt med torg, passasjer og leiligheter i hjertet av Konnerud.

Områderegulering av Konnerud sentrum ble endelig godkjent av kommunestyret i Drammen tidlig i juni. Arbeidet med områdeplanen har pågått i mer enn tre år, og omfatter utviklingen av bydelssentrum, ny idrettshall, kollektivtrasé og annet. Når områdeplanen nå er vedtatt åpner den for bygging av ca. 600 nye boliger, hvor prosjektet til Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) og Profier, Konnerudparken, utgjør ca. 300 av disse. Området som skal bygges ut er på ca. 14 mål og byggeperioden vil være seks til åtte år.

– Vi er glade for at kommunestyret endelig har godkjent områdeplanen for Konnerud. Nå kan vi planlegge mer konkret for salgsstart og byggestart, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU.

Området det skal bygges på ligger sentralt på Konnerud, nord for Svensedammen skole ned mot Konnerudhallen. Prosjektet innebærer et torg og passasjer fra Konnerud senter ned mot ungdomsskolen og  idrettshallen.

DKEU eier tomta det skal bygges på, og Profier har lang erfaring med utvikling av boligprosjekter. Blant annet har de i samme distrikt utviklet Sandstranda i Krokstadelva, 3050 Solsiden i Mjøndalen og Nøste Panorama i Lier.

– Vi har allerede fått inn mange interessenter med relativt beskjeden markedsføring. Vi har derfor stor tro på at vi med disse leilighetene imøteser et behov på Konnerud, sier Lasse Lundhaug, administrerende direktør i Profier.

Bydelsstrategien og kommuneplanens arealdel legger opp til en videreutvikling av bydelssentrene i Drammen som et ledd i satsningen på en mindre bilavhengig by. Gjennom å satse på skole- og idrettsanlegg som viktige motorer og samlingspunkt i nærmiljøet vil man skape attraktive og mangfoldige møteplasser. Utvikling av handels- og servicetilbud som dekker hverdagsbehov skal resultere i helse- og transportmessige miljøgevinster ved at flere velger å gå eller sykle. Konnerud sentrum er derfor i kommuneplanens arealdel avsatt til «Transformasjonsområde for byutvikling».

LES OGSÅ: DKEU samarbeider med Profier om Konnerud sentrum

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.