Papirbredden 2 og 3. Foto Thomas Bjørnflaten

FutureBuilt 2.0: Områdesatsning

FutureBuilt har vært involvert i mange byggeprosjekter i blant annet Drammen. Nå vil de vise at det er mulig å lage både attraktive og klimavennlige byområder, og satser videre med FutureBuilt 2.0. 

FutureBuilt har i perioden 2010-2020 gjort seg godt synlige i bybildet i Drammen. Selv om du kanskje ikke har hørt eller sett så mye til dem direkte, så kan vi nevne at Norges første passivhusskole, Marienlyst skole, og Norges første passivhus-kontorbygg, Papirbredden 2, begge var med i forbildeprogrammet FutureBuilt.

– Blant de fire kommunene som er partnerne våre: Drammen, Asker, Bærum og Oslo, var Drammen først ut og hjalp til med å få de andre med på laget, sier Birgit Rusten, programleder og daglig leder i FutureBuilt.

Sammen med Stein Stoknes, som er co-manager og faglig leder, prater hun energisk om alt FutureBuilt-programmet har bidratt med for å få til mer miljøvennlige bygg. I løpet av perioden 2010-2020, har de nådd målet om å få 50 forbildeprosjekter. Det vil si bygg som halverer klimagassutslippene i et livsløpsperspektiv – både i byggefase og i drift.

I tillegg til kommunene er Husbanken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn byggallianse og Norske arkitekters landsforbund partnere i FutureBuilt.

Birgit Rusten og Stein Stoknes foran det nye Munch-museet i Oslo, som også er med i forbildeprogrammet FutureBuilt. Foto: Erik Buraas – Studio B13

Ambisjoner på grensa

Etter de første ti årene har de klart målet og vel så det. De har mange gode prosjekter å vise til i alle kommunene. Nå fortsetter programmet i ti år til, med alle de samme partnerne involvert.

– Det som er nytt er at vi nå satser enda mer på områder. Kommunene trenger mer klimavennlig byutvikling og da er det best å først konkretisere mer klimavennlige områder, sier Rusten.

I byggeprosjekter handler det mest om at energiforbruk, materialer og transport skal være klimavennlige. Når det er snakk om områder, handler det om så mye mer. I tillegg til de samme tingene som på byggeprosjekter, ser man blant annet på sosial bærekraft, uterom, overvannsproblematikk, økologi, sirkulærøkonomi samt gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bebyggelse

– Kjerneaktiviteten vår blir likevel mye av det samme. Vi skal gjennom gode forbilder vise at det er mulig å lage, attraktive, levende og klimavennlige byområder. En viktig del av prosessen er å samarbeide med de modigste utbyggerne om å sette tilstrekkelig høye mål. Disse skal nærme seg grensa for hva som er mulig, men samtidig ikke være uoppnåelige. FutureBuilt prosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis og bidra med klima-innovasjon i byggenæringen, sier Stoknes.

Noen ganger er det ikke så mye som skal til for å nå målet. På kontorbyggene Papirbredden 2 og 3 brukte de litt mer tid på å finregne på materialmengder på søyler og dekker og kunne på den måten redusere tykkelsen og sparte både penger og klimagassutslipp. Dette er erfaringer entreprenøren har tatt med seg videre til andre byggeprosjekter også.

Papirbredden 2. Foto: Thomas Bjørnflaten

Flere områder som passer

I FutureBuilt er det 6 ansatte. De følger opp forbildeprosjektene med jevnlige kontaktmøter. Samtidig benytter de seg av sitt brede nettverk av relevante fagpersoner som kan bidra på workshops for å finne ut av hvordan bygget eller området kan nå de høye kravene for forbildeprosjektene til FutureBuilt. Nå ser de for seg mange spennende områder der de kan bidra med sin ekspertise i Drammen.

– Vi har mange spennende områder vi ser for oss at det kan være interessant å jobbe med i Drammen. Det er mange bynære områder som det passer fint til FutureBuilt-programmet. Vi gleder oss veldig til å jobbe videre med Drammen kommune inn i en ny fase av FutureBuilt, sier Rusten. 

Ønsket fremover er at også flere private eiendomsaktører skal komme med initiativer til FutureBuilt-prosjekter.

Marienlyst skole. Foto: Espen Gees

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.