illustrasjon Skalstadskogen

Planarbeidet for Skalstadskogen legges på is

I formannskapet i Drammen kommune tirsdag 20.10.20 ble det behandlet en sak om fortsettelse av planarbeidet for Skalstadskogen. Dette fikk ikke flertall, og arbeidet med å regulere det planlagte boligområdet på Konnerud legges inntil videre på is.

Med ti mot fem stemmer, ble forslaget posisjonen (AP, SP, MDG og SV) la frem vedtatt: «Formannskapet avviser planene for hele området, frem til ny nedføring fra Konnerud er på plass. Fremtidig utbygging vil derfor være omfattet av eksisterende kvoteordning. Vurdering av aktuelt område tas opp i arbeidet med kommuneplanens arealdel.»

Signalene fra politikerne er derfor ikke at planene legges helt bort, men at de tas med i arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen som skal påbegynnes i 2021.

– Vi synes selvsagt det er trist at politikerne i Nye Drammen velger å se bort fra den vedtatte kommuneplanen. Samtidig tok vi selv initiativ til en tidlig avklaring for å ha litt mer forutsigbarhet i prosjektet. Det har vi nå fått, og kan jobbe videre mot arealdelen i den nye kommuneplanen uten å legge mange millioner i utviklingen av et område som antakelig ikke ville blitt vedtatt, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU).

I det foreløpige planarbeidet er det lagt stor vekt på å utvikle boligområder som etterspørres av innbyggerne, som eksempelvis selvbyggertomter. Det har videre vært stort fokus på fremtidens mobilitet, hvor kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres. Dessuten har tilpasning og bevaring av naturressurser hatt mye oppmerksomhet.

Skalstadskogen ligger fra Djupdalen og nedover langs boligfeltene på Jordbrekkskogen på Konnerud. DKEU og Selvaag Bolig ønsker til sammen å utvikle et areal på 900.000 kvadratmeter i dette området.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies