Torill Flyen, leder i nærutvalget på Strømsø

Engasjert nærutvalgsleder

Et ønske om å bevare gamle bygninger i alt nytt som er på vei, førte Torill Flyen inn i nærutvalget for kommunedel 7.

– Jeg startet å engasjere meg fordi jeg selv bor i et gammelt bygg i Tollbugata, og hadde et ønske om å være med å bidra til at det gamle blir bevart når det bygges så mye nytt i området. Her er det flott, gammel trehusbebyggelse helt tilbake til 1600-tallet. Da jeg først kom inn i nærutvalget så skjønte jeg at det er spennende å holde på med medvirkningsprosesser og skape noe i kommunedelen, sier Torill Flyen.

Siden oktober 2021 har hun vært leder for nærutvalget i kommunedel 7, som består av av  Strømsø, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen nedenfor Vestfoldbanen. Med både områdesatsningen Strømsø 2030 i den gamle bydelen på Strømsø, utbyggingen på Tangenkaia, store utviklingsprosjekter mer sentralt på Strømsø og mye mer, er det mer enn nok å holde i for dette nærutvalget.

Nærutvalgene i Drammen ble etablert i 2020, som en satsning for å få et aktivt lokaldemokrati i kommunen. Nærutvalgene i de ti kommunedelene er satt sammen av engasjerte innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene består av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel. Det er også fire folkevalgte i hvert nærutvalg.

Holder åpne møter

Som et bindeledd mellom kommunen og innbyggerne, er hovedoppgaven til nærutvalget å fasilitere en bred medvirkning i ulike prosjekter som kan ha noe å si for innbyggerne i de ulike kommunedelene.

– Vi har en del arbeidsmøter internt i nærutvalget, og har fire åpne møter i året hvor alle som vil kan komme for å høre om det vi har jobbet med siden sist. Samtidig kan vi holde åpne møter utenom dette også dersom det er noe innbyggere ønsker å ta opp, forteller Flyen.

Det kan for eksempel være innspill til kommunen på utbyggingsplaner og nye veiprosjekter. Nylig var hun i et nærutvalgsmøte med kommunedel 6 og 7 og kommunens planavdeling, hvor planavdelingen informerte om planer for jernbanetraseen for Vestfoldbanen fra 2025. Samtidig har de jobbet med å komme med innspill fra ulike organisasjoner til kommuneplanens samfunnsdel.

– Nærutvalg er såpass nytt at det ikke er en jobb som kommer med en oppskrift. Jeg visste ikke helt hva det innebar, men jeg synes det er veldig givende. Det har vært en utfordring for oss å skjønne kommunens system for saksbehandling, lese sakspapirer og ikke minst skjønne hva vi kan ha medvirkning på. Heldigvis har vi også en koordinator i kommunen som hjelper oss med å navigere i dette, sier hun, og legger til:

– Vi har også jobbet en del med å få kredibilitet blant innbyggerne, for å få folk til å skjønne at medvirkningen faktisk er reell. Jeg er mye rundt og farter i lokalområdet for å bygge nettverk.

Levende bydel

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) og Bane NOR Eiendom (BNE) skal sammen utvikle den nye bydelen på Tangenkaia. Flyen håper det gamle blir godt bevart sammen med det nye som kommer.

– Jeg vet det er mange som er veldig opptatt av å fortsatt ha tilgang til elva, med en elvepromenade eller lignende. Tangenkaia er jo et område med mye havnehistorie, så det blir spennende å se hvordan dette bevares. Samtidig bygges det i en bydel som har en del levekårsutfordringer, så det er viktig å skape en levende bydel som alle, uavhengig av inntekt og bosituasjon, føler de kan benytte seg av, sier hun.

Det har allerede pågått en medvirkningsprosess for Tangenkaia, hvor Léva Urban Design har vært involvert. I mange år fremover vil det pågå en områdemodningsprosess, med ulike arrangementer og lignende, på Tangenkaia. Målet med den er å få folk til å oppdage området som noe mer enn «bare» havneområde allerede nå.

– Det er viktig å få med innbyggerne så tidlig som mulig i prosessen. Jo mer man har å si, jo mer positive blir man gjerne til det som skjer, sier Flyen.

LES OGSÅ: Rekoringen med utleveringer på Tangenkaia

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.