Alle medlemmene i Områdeforum Drammen

Jobber for en helhetlig utvikling

Drammen Områdeforum har samlet flere av byens eiendomsutviklere. De jobber for økt samarbeid mellom grunneiere, slik at man kan sikre en mer helhetlig byutvikling. 

Drammen Områdeforum er én av til sammen ti områdeforum i medlemsorganisasjonen Oslo Metropolitan Area (OMA). OMA har som målsetting å være det viktigste nettverket for helhetlig og bærekraftig byutvikling, mens områdeforumet skal være det fremste verktøyet for samarbeid og bedre byutvikling i praksis. 

– Formålet er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig utvikling, fremfor å se på enkeltprosjekter, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i Drammen kommune eiendomsutvikling AS og leder for Drammen Områdeforum. 

Strategi for Strømsø

Da Drammen Områdeforum ble etablert i 2021 var det med fem medlemmer. Siden den gang har det økt til 17, og det vil si at de aller fleste eiendomsutviklere med interesser i Drammen sentrum nå er med. De møtes tre-fire ganger i året, og er åpne for flere medlemmer som har interesser i sentrumsutviklingen i Drammen. 

Områdeforumet har som ambisjon å bli en dialogpartner med Drammen kommune om blant annet planstrategier, bytutviklingsgrep og gatebruk. 

– Det første arbeidet som ble igangsatt har fokus på Strømsø, hvor Drammen kommune har besluttet å utvikle en områdeutviklingsstrategi. Vi vil gå i dialog med kommunen om denne, og eventuelt supplere eller komme med innspill til strategien, sier Bjørn.  

Høsten 2022 deltok representanter fra Drammen kommune på et møte med medlemmene og orienterte om deres organisering av arbeidet, og ønske om dialog fremover. Utover våren 2023 vil kommunen og områdeforumet ha flere møter for å snakke om strategien på Strømsø. 

Nylig sendte Drammen områdeforum også inn en felles høringsuttalelse til ny parkeringsstrategi og parkeringsnorm for Drammen kommune. 

Fjordbyen

Det siste møtet i 2022 ble avholdt i Fjordbyen Lier/Drammen, hvor Eidos holdt en grundig presentasjon av et av landets største utviklingsprosjekter. Nye Drammen sykehus og Drammen Helsepark er under bygging, og danner starten på de store planene. 

– Den planlagte utviklingen av Fjordbyen er av stor betydning for hvordan Drammen by vil kunne endre seg med tanke på tyngdepunkt for boliger og næringsliv. Dette vil engasjere eiendoms- og byutviklere i tiden som kommer, sier Bjørn. 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies