Våre arbeidsområder

Eidra eier ubebygde og til dels uregulerte eiendommer, hovedsakelig for boligformål, men også næringseiendom. Vi arbeider med prosjektene i ulike faser, avhengig av eiendommenes reguleringsstatus. Alle beslutninger som tas for videre utvikling er kommersielle og baseres på en bred vurdering for å oppfylle selskapets mål.

1. Fradeling og overføring av eiendommer fra Drammen kommune til Eidra

 • Er gjerne del av større eiendommer
 • Defineres og fradeles basert på formålsgrenser i kommuneplan eller reguleringsplaner
 • Takseres av uavhengige verdivurderingsforetak
 • Eiendommer som overføres vil normalt etableres som eget aksjeselskap

2. Reguleringsplaner

 • Overførte eiendommer er i stor grad uregulerte tomteområder
 • Eidra tar initiativ til reguleringsprosess
 • Områdets beliggenhet, størrelse, formål etc. er førende for reguleringsmodell
 • Kan være kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering eller en kombinasjon av disse

3. Salg av ferdig regulert eiendom

 • Eidra søker å oppnå en optimal verdiutvikling
 • I noen tilfeller kan salg på dette tidspunkt være optimalt dersom vedtatt reguleringsplan har gitt en god verdiøkning
 • Det vil normalt engasjeres en megler som gjør salgsobjektet kjent i markedet

4. Partnerskap for gjennomføring av byggeprosjekt

 • Kan tilføre spisskompetanse
 • Kan tilføre kapasitet til å lede utvikling og gjennomføring
 • Kan tilføre apparat for salg/utleie/forvaltning
 • Kan være en finansieringskilde i tidlig fase
 • Kan redusere risikoen i prosjektet

5. Utleie, forvaltning og salg

 • Vurderes i forhold til målet om optimal verdiutvikling

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies