Deltaljkart Hollenderkollen

Hollenderkollen: Kommunens krav til fortetting i villaområder

Planleggingen av boligutbygging på Hollenderkollen har pågått i flere år. Nå har kommunen akseptert vårt planinitiativ til reguleringsplanen, og vi har gjort en rekke tilpasninger for å kunne gå i gang med detaljreguleringen.

Utviklingsarbeidet for Hollenderkollen startet i 2018 sammen med våre partnere i prosjektet: Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Urban Compact Living (UCL).

– Det har vært en lang prosess, og mange tilpasninger er gjort underveis for at både kommunen og naboer skal kunne godta byggingen, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i Drammen kommune eiendomsutvikling (DKEU).

Tidlig i april 2020 kunngjorde vi oppstart av detaljregulering for Hollenderkollen.

Halvert volum

Deler av tomten ligger innenfor området som omfattes av de kommunaleretningslinjene for fortetting av villaområder. Resten av området er avsatt til kombinert formål, bybebyggelse.

Opprinnelig var planen ca. 50 boenheter, men volumet på dette er halvert. I det nye forslaget til reguleringsplan vil antallet være redusert til ca. 22 boenheter. Disse vil være på to til tre etasjer i en variasjon mellom rekkehus og flermannsboliger og få en utforming med småhuskarakter.

– I utgangspunktet jobbet vi med leilighetsbygg, siden deler av tomten var avsatt til bybebyggelse og vår oppfatning av at fortetting i byområdet var ønskelig, De nye retningslinjene for fortetting i villaområder stiller krav om småhusbebyggelse og spesifikke minstemål på tomter. Derfor må vi halvere antall enheter, sier Holm.

Parkering på bakkeplan

Utbyggingen skulle være et innovasjonsprosjekt hvor et gammelt tilfluktsrom i fjellet skulle benyttes til å lagre solenergi til bruk i boligene. Tanken var også å utnytte fjellrommet til garasje, boder, aktivitetsrom etc., og sette det i stand slik det kreves fra beredskapssynspunkt. Det ble skissert leilighetsbygg med adkomst via heis fra dette rommet.

I planinitiativet som nå er innsendt er dette endret til rekkehus og flermannsboliger uten heis og med parkering på bakkeplan. Dette vil ikke kunne kombineres med den opprinnelige energiløsningen, da investeringen blir altfor stor. Husene er lagt ut mot kanten av tomten, og mye av kollen blir bevart til felles uteområde for beboerne.

Flere punkter må utredes

Politikerne i formannskapet har også bedt om utredning av flere punkter i prosjektet:

 a) fokus på unge etablerere

b) miljømessig bebyggelse – fortrinnsvis i tre

c) sosial profil – leie til eie modeller/ involvere de som skal flytte dit tidlig i prosessen

d) futurebuilt-konkurranse

Disse forholdene vil måtte besvares i planprosessen som ligger foran oss.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies