Tangenkaia

Samarbeider om å utvikle ny bydel i Drammen

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) og Bane NOR Eiendom AS og inngår samarbeidsavtale med mål om å utvikle en helt ny bydel på det tidligere havneområdet Tangen.

Samarbeidsavtalen innebærer at partene etablerer et felleseid selskap som skal undersøke hvordan havneområdet kan transformeres og utvikles til en ny, attraktiv bydel. Målet er å utvikle en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier. Advokatfirmaet Selmer har vært juridisk rådgiver for partene.

– Vi er så glade for å signere denne avtalen, og ser virkelig fram til å byutvikle dette spennende området til det beste for Drammen. En ny bydel på Tangen har et fantastisk potensial, og vi vil jobbe for at den skal få en identitet preget av kulturhistorie, bevaringsverdige bygg, havnepromenade og historiske spor av kanal og havnevirksomhet, sier administrerende direktør Bjørn Holm i DKEU og administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

Som del av avtalen, har partene invitert tre erfarne, tverrfaglige team til å gjennomføre mulighetsstudier i et parallelloppdrag. Oppdraget innebærer å utforske ulike løsninger for å transformere og utvikle området, og å foreslå hvordan områdets potensial best kan utnyttes og bidra til å komplettere eksisterende sentrum og resten av byen.

Mulighetsstudiene skal danne grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15 års perspektiv og den tredje et 20- 30 års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen omfatter også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med.

Fakta:

  • Transformasjonsområdet «Tangenkaia» er på ca. 100 dekar
  • Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen.
  • Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling, Bane NOR Eiendom, Brække Eiendom og Jon Christensen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.