Papirbredden og Ypsilon

Hva er Drammen sin X-faktor?

Akkurat det kan ikke Knut Vareide i Telemarksforskning svare på, men han er helt tydelig på at Drammen må finne X-faktoren sin for å øke sin befolknings- og næringsattraktivitet. Per i dag er attraktiviteten på begge områder svært lav.

I flere år har Drammen hatt en negativ eller svak nærings- og befolkningsattraktivitet. Det viser en rapport Telemarksforskning har laget, og som ble presentert for formannskapet i Drammen i desember.

– Alle vil oppnå høy attraktivitet. Alle vil ha arbeidsplasser og folk til sin by, men hvis man ikke gjør noe ekstra for å tiltrekke folk og arbeidsplasser så synker man, sier Knut Vareide, seniorforsker hos Telemarksforskning.

Drammen ligger gunstig og sentralt til, så det er en by man forventer tilflytting til. Samtidig henger attraktiviteten direkte sammen med boligbyggingen. Det bygges rett og slett ikke nok boliger i Drammen.

– En av utfordringene til Drammen er at det ikke bygges nok boliger. Det må bygges nok boliger som folk ønsker å flytte til. Det er ikke så farlig akkurat hva slags boliger, men det må være nok av dem, sier Vareide.

En av utfordringene til Drammen er at det ikke bygges nok boliger.

Knut Vareide, seniorforsker i Telemarksforskning


Bygges færre boliger enn forventet

Fra årtusenskiftet har det vært en vekst på 38 prosent i offentlige arbeidsplasser i Drammen. I den private sektoren har veksten i antall arbeidsplasser kun vært på 12 prosent.

I den samme tidsperioden har befolkningsveksten vært avtakende. Telemarksforskning har i rapporten sett på flere byer Drammen kan sammenligne seg med, og av disse byene har Drammen lavest befolkningsvekst og lavest vekst i innenlands flytting.

– Hvis man ser til den andre siden av Oslo, er trenden helt motsatt. I Lillestrøm er det høy befolknings- og næringsvekst, men den store forskjellen er at de bygger voldsomt mye nye boliger. I Drammen er boligbyggingstakten mye lavere enn forventet, sier Vareide.

Med samme attraktivitet som nå, altså svært lav bostedsattraktivitet, kan man forvente en vekst fra 101 000 innbyggere til 109 000 innbyggere i 2040. Med høy attraktivitet er potensialet en vekst til 129 000 innbyggere.

LES OGSÅ: Jobber for å tiltrekke flere bedrifter til Drammen

Genuin og ekte X-faktor

Hva kan man egentlig gjøre for å finne Drammen sin, eller andre byer, sin X-faktor?

– Det må være noe genuint og ekte, ikke noe påklistret. Hvorfor skal man velge Drammen fremfor for eksempel Lillestrøm? Men det er viktig å huske på at det ikke er noe poeng i lokke folk dersom man ikke har plass til folkene som vil komme. Man må sørge for at det er tilgjengelige boliger og næringsarealer, og både kommunen og utbyggerne må samarbeide for å få det til, sier Vareide.

Her kan du se hele regionanalysen til Telemarksforskning.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.