Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammen

Jobber for å tiltrekke flere bedrifter til Drammen

Det bygges mange kontorlokaler i Drammen, og det jobbes fra flere hold for å få flere bedrifter til å etablere seg her.

– Det er en del som pendler inn til Drammen, men det er enda flere som pendler fra Drammen til Asker, Bærum og Oslo. Vi ønsker selvsagt at flere av disse arbeidstakerne skal bli i Drammen, men da må vi gjøre grep for at flere bedrifter skal etablere seg, sier Rune Kjølstad, leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Undersøkelser viser at bedrifter ønsker nye eller nyoppussede lokaler. Atmosfære og miljø er også viktig. Samtidig ser man at bedrifter gjerne etablerer seg i klynger med andre bedrifter som ligner, og at lokalene er sentrale slik at det er lett for de som bor utenfor Drammen å komme seg på jobb der.

– Det er et stort potensiale for både flere kontorarbeidsplasser i Drammen, og for at produksjonsbedrifter som trenger større plass skal etablere seg her, sier Kjølstad.

LES OGSÅ: – Kontoret er viktig for at bedriften skal nå sine ambisjoner

Bredt samarbeid for næringsvekst

Det bygges mye kontorbygg, spesielt på Strømsø der Drammen Business Center nylig åpnet og Spor X som er på vei rett ved siden av, i Dr. Hansteinsgate 13. På Union er Portalen på vei opp. Drammen kommune eiendomsutvikling er i gang med reguleringsarbeidet til Kreftings gate 33, som også skal bli næringslokaler. Men selv med disse er det ikke nok næringslokaler tilgjengelig sentralt i Drammen.

For at man skal få til en næringsvekst i Drammen, må det legges til rette. Det er et samarbeid mellom kommunen, bedrifter og eiendomsutviklere som pågår og som må fortsette.

– Kommunen må sørge for å ha en tydelig arealplan som gjør at arbeidet med reguleringsplaner blir mer forutsigbart, bedriftene må bidra til å skape flere arbeidsplasser i Drammen og eiendomsutviklere må legge til rette for næringsvekst når de utvikler sine eiendommer og bydeler, sier Kjølstad.

Viktig med kort reisevei til jobb

For veldig mange av de som pendler til Asker, Bærum, Oslo eller andre steder rundt Drammen, vil flere attraktive arbeidsplasser i Drammen bety en enklere hverdag og kortere reisevei til og fra jobb.

– Det er viktig at vi viser at Drammen er et godt sted å være for bedrifter, og veldig viktig at kommunen legger til rette for næringsvekst, avslutter han.

LES OGSÅ: DKEU og Eneo skal samarbeide om Kobbervik Næringspark

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.