Illustrasjon Kreftingsgate 33

K33, et innovasjonsdrivende prosjekt

Kreftingsgate 33, K33, skal bli et innovasjonsdrivende prosjekt for byggenæring og byutvikling. Eiendommen benyttes i dag til lagerbygg og parkering. Dette er den siste gjenværende eiendommen med utviklingspotensial på Papirbredden. Papirbredden Eiendom AS eies av Entra og DKEU.

Av Mounia Fadouach

Det er igangsatt reguleringsarbeid for eiendommen i Kreftingsgate 33, med et mål om å bygge ca. 37.000 kvm næringsareal over en periode på 5–10 år. Prosjektet vil ha nær tilknytning til Papirbredden og øvrige virksomheter på Grønland.

Kort om historien

Planprosess for detaljregulering av Kreftings gate 33 startet allerede i 2014.

I mars 2015 var planprogrammet klart, og i 2016 ble det levert forslag til detaljregulering med konsekvensutredning. Drammen kommune påpekte utredningsbehov, og det videre planarbeidet har tatt tid, bl.a. grunnet avklaringer fra Bane Nor om Vestfoldbanen.

Høsten 2020 ble utviklingen av Kreftingsgate 33 gjenopptatt, med justering av planforslaget, i tråd med forventet behov i markedet.

Dette har påvirket både det totale næringsarealet og en plan om trinnvis utvikling.

Formannskapet behandlet den 21.september ny oppstart av planarbeidet. Siden har det vært gjennomført en begrenset varsling med tilhørende åpent møte. Det er utarbeidet fagutredninger som kommunen etterspurte, og som er detaljert i fastsatt planprogram fra 2015.

Et miljømessig skyhøyt ambisjonsnivå

Prosjektet skal sertifiseres til Breeam Excellent og har i tillegg status som kandidatprosjekt for Futurebuilt. Etter at intensjonsavtalen ble signert i juni 2021, har vi hatt gode diskusjoner med samarbeidspartnere for å sikre et kvalitetsprogram som vil tilfredsstille Futurebuilt´s kriterier for klimagassutslipp og begrensing av miljøinngrep. Kriteriene angir et ambisjonsnivå som ligger godt over vanlig praksis, og utover kravene til Breeam Excellent.

En destinasjon for ansatte

Vi vil gjøre arbeidsplasser til en opplevelse, som komplementerer bruken av hjemmekontor. Planforslaget sendes inn i løpet av 2022. Vi gleder oss til å få med oss leietakere til attraktive, innovative og bærekraftige arbeidsteder.

LES OGSÅ: – Kontoret er viktig for at bedriften skal nå sine ambisjoner

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.