Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU

– Blir gode møteplasser der mennesker kommer tett på hverandre

Bjørn Holm, adm. dir. i DKEU, trives aller best når det kommer resultater ut av noe han har jobbet lenge med og løst mange utfordringer rundt.

I denne miniserien vil du bli bedre kjent med de som jobber i Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU).

Bjørn Holm jobbet 15 år med eiendomsutvikling i Oslo før han vendte snuta «hjem» til Drammen og Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) i 2016. Her ble han DKEU sin administrerende direktør og var i en kort tid det nyetablerte selskapets eneste ansatte. Selskapet hadde ingen eiendommer og heller ikke kontorplass. Første dag på jobb gikk med til å finne et sted å være. Det ble raskt satt fart på overdragelse av eiendommer fra eieren, Drammen kommune, og det ble behov for økonomisjef og eiendomsutviklere.

Etter hvert har de blitt fire stk. som jobber i selskapet: Bjørn, økonomisjef Morten, prosjektsjef Mounia og prosjektsjef Magne.

– Med fire ansatte jobber vi alle litt med alt, men mine hovedoppgaver er å sørge for langsiktighet i selskapet og å få tak i attraktive utviklingseiendommer. Helt fra starten ble kommunens eierskap i Papirbredden Eiendom overført til oss, og deretter overtok vi store eiendommer på Konnerud, Skalstadskogen og Torsbergskogen samt tidligere Kobbervikdalen pukkverk. Vi har fortsatt å jobbe aktivt med flere områder, for eksempel Konnerudparken og Tangenkaia, som er de største utviklingsprosjektene i porteføljen.  Samtidig jobber jeg mye sammen med prosjektsjefene og holder i enkelte ting på prosjektene selv på for å avlaste dem, sier Bjørn.

I arbeidet med reguleringsplaner, jobber han mye med administrasjonen i kommunen – og med politikere der det er behov.

– Vi får ingen særbehandling som eiendomsutvikler her i byen. Selv om vi er eid av kommunen, må vi jobbe på samme måte som andre eiendomsutviklere. Et bevis på dette er jo at utviklingen av både Skalstadskogen og Hollenderkollen er lagt på is, selv om dette er eiendommer vi har fått overført fra kommunen med forutsetning om utvikling i tråd med kommuneplanen, sier han.

Byen bør være litt trang

Da han begynte å jobbe i Drammen, var han langt fra ukjent med byen. Tidligere jobbet han i Entra og var med på å utvikle Papirbredden Eiendom, som Entra fortsatt eier 60 prosent av og DKEU 40 prosent. Før han begynte med eiendomsutvikling jobbet han i entreprenørbransjen i 20 år, etter hvert som distriktssjef for NCC i Drammen. De bygget blant annet nytt motorvognverksted for NSB på Sundland, teknisk fagskole på Åssiden og Magasinet kjøpesenter på Bragernes. Ikke minst bor han på en gård i Lier, og er dermed godt kjent med området utenom jobb også.

– Jeg hadde lyst til å jobbe mer lokalt og med noe som påvirker lokalmiljøet. Jeg vil gi positive opplevelser til dem som bor i Drammen og i nabokommunene gjennom byutviklingen, sier Bjørn.

Selv er han ikke så opptatt av selve bygget, men av aktiviteten og virksomhetene i og rundt bygg. Han mener fellesarealer og uterom på utviklingsprosjekter bør være litt trange, der hvor mennesker kommer tettere på hverandre blir det gode møteplasser.

Opptatt av miljø og klima

Når man jobber med by- og eiendomsutvikling, jobber man gjerne på prosjekter som har en lang tidshorisont. Man blir vant til å ta avgjørelser som gjelder både økonomi, tekniske løsninger og innhold som skal realiseres langt frem i tid. En av tingene Bjørn brenner for, er å ta valg for prosjekter som er bra for klima og miljø – blant annet å redusere biltrafikken.

– Vi må gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil og satse på sykkel, gange og kollektivtrafikk. Det vil si å ta upopulære grep akkurat nå, men som vil virke mer logisk om noen år. Vi må tro på at nye generasjoner er villige til å endre adferd. Samtidig må eiendommene levere med høye miljøambisjoner. Norge må begynne å innfri sine internasjonale klimaforpliktelser, og det må bransjen vår være med på, gjennom å tenke sirkulærøkonomi og gjenbruk i tillegg til å fortsette arbeidet med å redusere energiforbruket, sier han, og legger til:

– Ofte er det slik i dag at man begynner med høye miljøambisjoner, men så fort man møter motstand så reduseres kravene. Både bransjen og kommunene må tørre å ta noen upopulære valg.

Setter preg på byen

DKEU jobber med mange prosjekter, og han synes det vanskelig å trekke frem ett som er aller mest spennende.

–  Tangenkaia og Konnerudparken er veldig spennende prosjekter. Konnerudparken med sine 142 leiligheter i første byggetrinn, hvor vi også jobber med en erfaren og profesjonell partner i Profier. På Tangenkaia er det noe spesielt med det å få være med å utvikle et gammelt havneområde til noe som skal sette sitt preg på byen for mange generasjoner fremover, sier han.

Næringstomten i Kobbervikdalen er også et prosjekt som har vært spennende å følge helt fra starten av DKEU. Kobbervik Næringspark 1 er det første byggeprosjektet som ble gjennomført i selskapet og deretter solgt. ABB er leietaker i bygget.

Bor på gård i Lier

Når Bjørn ikke er på jobb liker han å holde seg i aktivitet med sykkel og ski. Han sykler fra gården han bor på i Lier til kontoret på Drammen Business Center omtrent tre ganger i uka.

I tillegg har han tre barn og fire barnebarn som ofte er på besøk på gården.

– Vi leier ut jorda på gården, men likevel er det nok å henge fingrene i med stor hage og flere bygninger som skal ivaretas. Fritiden går gjerne med til å ordne med ting hjemme, og jeg trives godt med barnebarn rundt meg, sier han.

– Når trives du aller best?

– Det må være når det endelig kommer resultater ut av noe man har jobbet lenge med og hatt litt utfordringer med underveis.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.