Illustrasjonsbilde bærekraft

Skal redusere utslipp med 50 prosent innen 2030

Vi tar vårt ansvar for bærekraft på alvor. Derfor har vi valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som vi skal ha fokus på, og har utarbeidet en handlingsplan som beskriver våre fokusområder og mål innenfor bærekraft.

For oss i Eidra dreier bærekraft seg om å drive aktiviteter som kan balansere både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Dette på en måte som bidrar til både langsiktig verdiskapning og ivaretakelse av dagens behov, uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov.

– Vi skal identifisere og håndtere risikoen virksomheten påfører mennesker, samfunn og miljø. For at vi skal kunne følge dette nøye og sørge for at vi kan måle eget arbeid på bærekraft, har vi laget en handlingsplan. I tillegg har vi tatt i bruk programmet CO2-pilot der vi kan legge inn tall fra prosjektene våre og se resultatene fortløpende, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i Eidra. 

Tre bærekraftsmål i fokus

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for arbeidet med utvikling av våre eiendommer. Vi har valgt å konsentrere fokuset på tre av de 17 målene: 

– For å ha fokus må man prioritere ganske få mål, men de må være de viktigste. Flere av FN’s bærekraftsmål overlapper hverandre, og vi støtter oppunder flere andre mål ved de tre vi har valgt. Vi mener å fange opp det mest vesentlige innenfor eiendoms- og byutvikling med disse målene, sier Bjørn. 

Handlingsplanen vår for bærekraft tar for seg tre av de største globale utfordringene: Klimaendringer, forurensning og degradering av økosystemer. 

Disse utfordringene utløses før byggeprosessen, i en byggeprosess og i bruk av ferdig bygg, gjennom materialer, transport, produksjon, avfall og energi. 

I alle faser av et prosjekt skal vi stille oss selv disse spørsmålene: 
Hvordan kan vi gjøre en miljømessig forskjell? 
Hva vil være den beste måten for teamet vårt, med de ressursene vi har, å være en aktiv del av den grønne omstillingen?

– I all utvikling vi er engasjert i, både heleide og deleide prosjekter, er bærekraft en vurderingsfaktor for valgene som tas i prosjektet både i planlegging og gjennomføring, sier Bjørn.

20,9 prosent bedre enn kravet

Når det gjelder kutt av CO2-utslipp, skal vi redusere klimagassutslippene forbundet med byggeprosjektene våre med minst 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2020-nivå. Dette tilsvarer målene som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har satt på nasjonalt nivå.

– For to av prosjektene i porteføljen vår, Konnerudparken trinn 1 og bilanlegget på Kobbervik Næringspark, vises en samlet måloppnåelse som er 20,9 prosent bedre enn kravet vi har satt på klimagassutslipp, sier Bjørn. 

Bilanlegget i Kobbervik Næringspark oppnår energiklasse A og vil bli sertifisert med BREEAM In Use. Konnerudparken trinn 1 oppnår energiklasse A og B. 

Vi har også flere utviklingseiendommer som er i en tidlig fase. På disse tilrettelegges det for de samme klimakravene, slik at de stadig mer krevende målene for klimagassutslipp kan oppnås når prosjektene kommer til gjennomføring. Dette gjelder først og fremst våre største utviklingsprosjekter, Tangenkaia, og Rådhuskvartalet i Mjøndalen. 

Selv om prosjektet er i en tidlig fase, skjer det allerede ting på Tangenkaia som er spennende i et bærekraftsperspektiv. I 2023 ble det inngått en langsiktig leieavtale for Skur 7, med formål om medieproduksjon. I dette prosjektet vil det bli store energibesparelser på grunn av tilleggsisolering av bygningen, men fremfor alt er det bærekraftig å gjenbruke eksisterende bygg til nye formål. 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Please wait...

Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde meg på nyhetsbrevet godtar jeg vilkår som er oppgitt på siden om Personvern og bruk av cookies