Kart over stoppesteder for el-ferje Drammen

El-ferje er en av fremtidens transportløsninger

Med all utbyggingen som er planlagt langs fjorden, er det naturlig å se på nye løsninger for transport for å frakte menneskene som skal flytte inn i alle de nye boligene.

Tangenkaia Eiendom, som eies av Drammen kommune eiendomsutvikling (DKEU) og Bane NOR Eiendom, er blant flere eiendomsutviklere og andre partnere som har tatt initiativ til å utrede muligheten for el-ferje langs fjorden.

– Vi ser på fremtidens løsninger for transport både for Tangenkaia og andre prosjekter. El-ferje er en veldig interessant løsning å se nærmere på fordi den er utslippsfri og vil ikke belaste veinettet, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU.

Tangenkaia Eiendom planlegger en helt ny bydel på Tangenkaia. Ettersom denne tomta ligger ved det gamle havneområdet er det enkelt å lage anløpssted til en el-ferje her.

Bjørn Holm, DKEU
Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU.

Ønsker å starte sentrumsnært

Det er planlagt ca. 20.000 boliger rundt Drammensfjorden og langs elva nær Drammen sentrum, i tillegg til nytt sykehus. Drømmescenarioet til prosjektgruppa er at det innen sommeren 2025 seiler én eller flere utslippsfrie ferjer på fjorden og elva til og fra de fjord- og elvenære boligområdene, arbeidsplassene, kollektivknutepunktene og byens sentrum. Av de planlagte stoppestedene utenfor bysentrum er det kun Engersand Havn som i dag er utbygd.

– Hvis man ser på boligbyggingstakten de siste årene, så vil det ta en del år å bygge alle de planlagte boligene langs fjorden. Utfordringen blir derfor å finne en modell for ferje som kan starte i det små og utvides etter hvert som de nye boligområdene vokser frem. Vi håper derfor at det lar seg gjøre å etablere noe som kan starte sentrumsnært og deretter utvides, sier Holm.

Det å utnytte vannet i stedet for å fylle opp veiene enda mer, ser han for seg at kan være en av Drammens X-faktorer på litt lengre sikt.

– En av de største utfordringene vi har er belastningen på veiene. Det at man bruker andre løsninger som en del av kollektivtrafikken kan være med på å øke attraktiviteten til Drammen, sier Holm.

LES OGSÅ: Hva kan være Drammen sin X-faktor?

Lang liste med fordeler

Fjorden og elvene er grunnlaget for Drammen og Liers etablering, utvikling og vekst. I tillegg til å være en del av næringsgrunnlaget, er elvene og fjorden historie- og kulturbærerne våre. Det var med dette i tankene at ti eiendomsutviklere med utviklingsprosjekter i Drammen og Lier tok initiativ til å utnytte vannveien bedre. I desember 2020 ble kollektivselskapet Brakar og Bane NOR Eiendom med i prosjektet. Buskerudbyens sekretariat ble etter hvert også representert i prosjektgruppa. I januar 2021 ble WSP engasjert til å gjennomføre en faglig utredning av ferjeideen med fokus på markedsgrunnlag og maritime forhold.

Prosjektgruppa mener at en løsning med el-ferje blant annet vil:

 • Avlaste veinettet, bidra til redusert biltrafikk og redusere behovet for nye veier.
 • Bedre klima og miljø, spesielt bylufta i Drammen.
 • Bidra til at regionen blir mer attraktiv for næringsetablering og som arbeidssted.
 • Etablere nye miljøvennlige og bærekraftige reisevaner.
 • Styrke regionens omdømme.
 • Øke verdien på etablerte boliger.
 • Gjøre planlagte boliger mer attraktive.
 • Skape liv på fjorden og i elva = gi Elvebyen innhold.
 • Utvikle regionene som turistdestinasjon.
 • Styrke Drammen som konferansedestinasjon.
 • Åpne for kortreiste aktivitets- og opplevelsesturer for innbyggerne.
 • Styrke Drammen sentrum som handelsdestinasjon.
 • Gjøre det enklere å krysse byen/fjorden/elva på tvers.

LES OGSÅ: Jobber for å tiltrekke flere bedrifter til Drammen

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.