Prosjektgruppa Tangenkaia

Skaper aktiviteter og møteplasser

Strømsø skal utvikles mye de neste årene – blant annet på Tangenkaia. Kommunestyret vedtok nylig en egen områdeutviklingsstrategi (OUS) som peker på funksjoner og kvaliteter som skal utvikles i uterommene mellom husene.

«Strømsø er en sentral, sammensatt del av Drammen sentrum langs elvas sørside. Området er for tiden gjenstand for store fysiske endringer, utviklingsprosesser og transformasjon. I tillegg har området levekårsutfordringer, og staten og Drammen kommune samarbeider om en områdesatsning. Den heter Strømsø 2030, og har som hovedmål at flere beboere skal få styrket sine levekår gjennom en varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter.»

Slik innledes dokumentet med OUS for Strømsø. I tillegg til at strategien har sammenheng med områdesatsningen Strømsø 2030, bygger den på allerede gjennomførte analyser, medvirkningsprosesser og prosesser på Strømsø. 

– Transformasjonen som skal skje på Tangenkaia de neste årene, skal ta hensyn til det som står i OUS. Det er vi allerede godt i gang med, sier Magne Øien, prosjektsjef for Tangenkaia hos Eidra. 

På tangenkaia.no kan du følge prosjektet på Tangenkaia.

Tangensporet

Strategien er omfattende, og setter særlig fokus på tiltak som skal gjennomføres «i morgen», i «overimorgen» og «litt lengre fram». Hensikten med denne inndelingen er å gi en pekepinn på hvor lang tid gjennomføringen av tiltaket kan ta. 

For Tangenkaia sin del, er det per nå Tangensporet som man gjennom OUS ønsker å skape aktiviteter og møteplasser på. I første omgang, det som er omfattet under «i morgen», er det å teste bruk av Tangensporet ved å fjerne gjerder, sette ut bord, benker og blomsterkasser. I tillegg er det fint å teste en utvidet gang- og sykkelvei og tilrettelegge for piknik og grilling. 

– Dette er en del av områdemodningen vi gjennomfører som en del av planprosessen med Tangenkaia. Vi samarbeider med Strømsø 2030, innbyggerne og andre aktører for å få det til, sier Magne.

Utdrag fra OUS.

«Annerledes-dagene»

Områdemodningen er i gang på flere måter. Onsdag 20. mars var en del av prosjektgruppa for Tangenkaia og elever fra salg og service på Drammen videregående skole på Skur 4 for å holde en workshop. Det markerte starten på «Annerledes-dagene» for ungdommene, og er samtidig helt i tråd med det man ønsker å få til med OUS.

– Det er et påbegynt og godt samarbeid med Drammen videregående skole. De har lyst til å bidra, og få et eierskap til, utviklingen på Tangenkaia, sier Inger Grimm, koordinator på Tangenkaia.

Elevene har fått utdelt elleve steder på Tangenkaia som de skal lage til aktivitetsposter under «Annerledes-dagene» i juni. Utfordringen de har fått er at de elleve «ikke-stedene» skal kunne oppleves som interessante og hyggelige når 800 elever inntar Tangenkaia i fire dager. 400 elever i to dager og 400 nye elever de to neste dagene.

Elevene får utdelt steder på Tangenkaia de skal komme med forslag til aktiviteter på.

Det er elevene og lærerne selv som «eier» dette prosjektet. En del av undervisningen i salg og service er å se hvordan ting kan gjøres i det virkelig liv – ikke bare teoretisk gjennom skolebøkene.

– Veien blir litt til mens vi går, men for oss er dette verdifull innsikt i hva ungdommer ønsker seg. Dette prosjektet er også et ledd i utviklingen av 100 gode steder på Tangenkaia. Det finnes selvfølgelig noen allerede, men i tiden fremover skal vi gjøre mer av det vi kaller for testbed. Det vil si at vi, sammen med brukerne, tester ut aktuelle steder og aktiviteter på området som vi tror kan fungere som fine møtesteder, sier Inger.

Og hvem vet, kanskje en del av disse ungdommene vil ha sitt arbeidssted, bosted eller sin favorittkafé på Tangenkaia i fremtiden?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.